Chống sét trung tính đất NE100

Còn hàng

Giá: 3.500.000₫

Tổng quan

- NE100:thiết bị chống sét trung tính đất, dòng sét 100kA - Dùng chung với SGT50

- NE100:thiết bị chống sét trung tính đất, dòng sét 100kA
- Dùng chung với SGT50

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57