Chống sét trung tính đất NE15

Còn hàng

Giá: 2.200.000₫

Tổng quan

- NE15: thiết bị chống sét trung tính đất, dòng sét 15kA - Dùng chung với SST150

- NE15: thiết bị chống sét trung tính đất, dòng sét 15kA
- Dùng chung với SST150

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57